ABV

Bij boekingen, reserveringen of alle andere bedrijfsgebeurtenissen gelden de Oostenrijke hotelcontractvoorwaarden (ÖHVB) zoals besloten bij de 93e zitting van de vakbond hotellerie op 23 september 2006.

Bij verlate aankomst, niet voldoende onderbouwd wegblijven resp. voortijdige afreis berekenen wij 90 % van de vermoedelijke verblijfskosten. Verder behouden wij ons in deze gevallen het recht voor om de betreffende bijdragen van uw creditcard af te boeken.

Naar de Oostenrijkse hotelcontractvoorwaarden

Uittreksel uit de algemene voorwaarden voor het hotelwezen (ÖHVB):

§ 5 Terugtrekken uit de verblijfsovereenkomst – stornokosten

Terugtrekken door de herbergier

5.1 Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en werd deze aanbetaling door de contractant niet binnen de gestelde termijn betaald, is de herbergier bevoegd om zich zonder uitstel uit de verblijfsovereenkomst terug te trekken.

5.2 Indien de gast op de overeengekomen dag van aankomst tot 18.00 uur niet verschijnt, bestaat geen verplichting om de gast alsnog te laten verblijven, behalve er werd een later tijdstip van aankomst overeengekomen.

5.4 De herbergier is bevoegd de verblijfsovereenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst door een eenzijdige verklaring op te zeggen om zakelijk gerechtvaardigde redenen, behalve er werd iets anders overeengekomen.

Terugtrekken door de contractant – stornokosten

5.5 De contractant is bevoegd de verblijfsovereenkomst tot uiterlijk 3 maanden vóór de overeengekomen dag van aankomst van de gast door een eenzijdige verklaring op te zeggen zonder stornokosten te hoeven betalen.

 

§ 6 Terbeschikkingstelling van vervangende kamers

6.1 De herbergier is bevoegd de contractant of de gasten adequate vervangende kamers (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking te stellen, indien zulks van de contractant gevergd mag worden, in het bijzonder wanneer de afwijking gering en zakelijk gerechtvaardigd is.

6.2 Een zakelijke rechtvaardiging bestaat bijvoorbeeld dan, wanneer de kamer (de kamers) niet meer gebruikt (kan/kunnen) worden, reeds verblijdende gasten hun verblijf verlengen, te veel boekingen bestaan of andere belangrijke operationele maatregelen zulks nodig maken.

6.3 Eventuele extra kosten voor de vervangende kamers dienen door de herbergier betaald te worden.

Annuleringsverzekering

Ondanks alle voorbereiding op uw wel verdiende vakantie bij ons, kan er altijd iets onverwachts gebeuren waardoor uw vakantie geen doorgang kan vinden. Dan kunnen er allerlei onverwachte kosten zijn voor de annulering, graag nemen wij deze kosten van u over met de

Hotelannulering Premium, meer als alleen een annuleringsverzekering.

Sluit uw verzekring hier auf